Laavut, luontopolku ja hiihtoreitit

ViTatiimi toteuttaa paraikaa luontopolkujen kunnostusta Pirityisten hankerahoituksen turvin. Uusi Hoikanrannan laavu on jo valmis ja se sijaitsee kylätalolta noin kilometrin päässä Köyhäjoen rannalla. Sinne kulkeva reitti on jo suurimmaksi osaksi kunnostettu esteettömäksi. Autolla pääsee noin 400 m päähän laavusta. Kylätalolta lähtee myös ViTarinki, noin 13 km mittainen luontopolku, johon hankerahoituksella tehdään tietokylttejä alueen luonnosta.
Se kiertää molempien kylien
kautta ja sen varrella on Hoikanrannan laavun lisäksi myös Tummunniityn laavu.

Talvisin Peltoniemen Vesa on ajanut mahtavaa ViTaringin reittiä kylien ympäri, sen pituus on noin 13 km ja säiden mukaan reittin on pidempi tai lyhyempi. Latukartta löytyy Tastulan lomakylän facebookista, jonne Lomakylän Vesa laittaa päivitystä reittiä ajettuaan.

Luontopolku ViTaringin kehittäminen -hanke

Hanke toimii Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa kuuluen sen osioon Kulttuuri- ja luonnonperintötoimenpiteet. Hankkeen hallinnoijana on Leader-ryhmä Pirityiset ry.

Hanke on Juurevat kylät -strategian mukainen ja sen hyöty kohdistuu Leader-ryhmän alueelle parantaen alueen elinvoimaisuutta, vetovoimaisuutta ja viihtyvyyttä. Se tukee
kestävää kehitystä ja sillä on positiivisia ympäristövaikutuksia. Se sisältää myös aidosti paikallisesti uusia oivalluksia tai toimintamalleja.

Pohjanmaan ELY-keskus hyväksyi sen rahoitettavaksi Leader-ryhmän lausunnon mukaisesti kesäkuussa 2022. Hanke jatkuu 30.6.2024 saakka. Tämän tiedon saatuamme, alkoi puiden kaato laavun rakentamista varten. Syksyllä 2022 paikkaa Köyhäjoen rannassa raivattiin ja tasoitettiin. Laavu on veistettiin ja koottiin talven 2022-2023 aikana ensin hallitilossa ja koottiin kevään ja kesän 2023 aikana paikalleen. Syksyllä 2023 tehtiin se tehtiin valmiiksi ja marraskuussa pidettiin juhlallinen laavun avaus.
Kesän 2023 aikana myös Tummunniitun laavua kunnostettiin, käytännössä se rakennettiin uusiksi, sillä se koostuu alas asti katosta, joka uusittiin. Keväälle 2024 jäi vielä polun estettömän osuuden parantamista, infokylttien tekeminen ja Tummunniitun laavun tulipaikan parantaminen. Katso kuvia facesta.